PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ


Provozovatel e-shopu Mai Phamová na stránkách www.musebymaia.cz IČO 07852495 sídlo Vojanova 135/10 Liberec 10 46010 zpracovává osobní údaje poskytnuté Kupujícím za účelem plnění a dodatečného potvrzení Obchodních podmínek, za účelem zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb a nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů.

Základní ustanovení

1.Správcem osobních údajů podle paragrafu 5 písm. o) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) je Mai Phamová IČO 07852495 se sídlem Vojanova 135/10 Liberec 10 46010 (dále jen „Správce“);

2. Kontaktní údaje správce jsou: e-mail: info@musebymaia.cz, tel.: 731030071;

3. Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou nebo právnickou osobu.

Zdroje zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu se souhlasem poskytl kupující a které správce získal na základě plnění Kupní smlouvy a zpracování elektronické objednávky v internetovém obchodě www.musebymaia.cz.;

2. Správce zpracovává veškeré osobní údaje, které jste mu poskytl/a na základě souhlasu při plnění smluvního vztahu, při registraci zákaznického účtu v internetovém obchodu, při registraci k odběru novinek a v důsledku odeslání kontaktního formuláře (formulář "Poptávkový formulář na produkt který ještě nemáme" a formulář "Kontaktujte nás!" a "Rychlý kontakt").

 1. Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje pouze nezbytné pro plnění smluvního vztahu vyplývající z nákupu produktů a služeb, a to v následujícím rozsahu:
  • odesláním kontaktního formuláře: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo;
  • registrace uživatele na stránkách: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, adresu/sídlo, telefonní číslo;
  • vystavení objednávky zboží: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, adresu/sídlo, telefonní číslo.

3. Správce zpracovává osobní údaje za účelem dodávky, zúčtování plateb a k nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů. Osobní údaje nebudou zveřejňované a nebude docházet k přenosu do dalších zemí.

Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje kupujícího z následujících důvodů:

1. Za účelem registrace na webové stránce www.musebymaia.cz podle paragrafu 13 odst. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů;

2. Za účelem vyřízení elektronické objednávky kupujícího (jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo);

3. Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Správcem;

4. Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro plnění kupní smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů nelze smlouvu uzavřít.

Doba uchovávání osobních údajů

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Správcem a po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu;

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je Správce povinen údaje smazat.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

 1. Zpracovatelé osobních údajů jsou kromě Správce i subjekty spolupracující se Správcem, a to zejména subjekty:
  • podílející se na dodání zboží;
  • realizaci plateb na základě smlouvy;
  • zajišťující provoz e-shopu.

Subdodavateli správce jsou:

 • Webnode AG (systém e-shopu);
 • Česká pošta, s.p. (doručovací služba);
 • Google Analytics (analýza webových stránek);
 • Zásilkovna s.r.o., IČ: 284 08 306, se sídlem Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9

Práva kupujícího

Podle podmínek stanovených v Zákoně má kupující právo:

1. Na přístup ke svým osobním údajům;

2. Na opravu osobních údajů;

3. Na vymazání osobních údajů;

4. Vznést námitku proti zpracování;

5. Na přenositelnost údajů;

6. Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na e-mailové adrese Správce uvedený v čl. I těchto podmíne

7. Dále máte právo zrušit zasílání obchodních sdělení.

8. Podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů kupujícího;

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména ochrany databáze osobních údajů poskytnutých při registraci zákaznického účtu nebo plnění smluvního vztahu.


3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby nebo smluvně pověření zpracovatelé.

      Soubory cookies

 1. Správce osobních údajů užívá na této webové stránce www.musebymaia.com soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:
  • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
  • vylepšování základní funkčnosti webových stránek.
   Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
 2. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování jejich návštěvníků. Za tímto účelem stačí používat některý z běžných internetových prohlížečů (např. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) se zapnutou funkcí anonymního prohlížení, která zabrání ukládání údajů o navštívených webech, popř. si v prohlížeči můžete ukládání cookies zcela zakázat. Dále Vám náleží právo nepotvrzovat souhlas o sběru cookies na internetových stránkách prodejce ve spodní částí vstupní stránky.
 1. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
 2. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalším zpracovatelem, a to poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
 3. Ve smyslu čl. 21 GDPR máte právo vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.                                                                                                                                                                        

Závěrečná ustanovení

 1. Potvrzením registrace zákaznického účtu z internetového registračního formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami ochrany osobních údajů souhlasíte i v případě nákupu bez registrace, a to vystavením objednávky v podobě kliknutí na políčko "Dokončit objednávku". Odesláním objednávky potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.
 4. Tyto Podmínky ochrany osobních údajů v plném rozsahu nahrazují dosavadní podmínky ochrany osobních údajů a jsou platné a účinné od 26.6.2022, přičemž jsou k dispozici elektronicky na www.musebymaia.cz.